Pappers-Darling läggs ner

Den alternativa tjej-tidningen Darling kommer att läggas ner efter sitt septembernummer, skriver Resumé på sin hemsida.
Darling köptes av förlaget Egmont i slutet av förra året och läggs ner för att upplagan på 15.000 ex anses vara för liten och för att annonsförsäljningen har varit för dålig. Internetupplagan av Darling kommer att drivas vidare.