Bara två av nio klarar nya krav

Bara Trosa och Gnesta kommer att klara dom nya kraven när det gäller hanteringen av bränbart avfall efter årskiftet. Resten av de sörmländska kommunerna har eller kommer tvingas att söka dispens.
Den nya lagen säger att kommunerna inte längre får lägga brännbart avfall på soptipparna. I stället ska avfallet brännas. Problemet är att det inte finns tillräckligt med förbräningsanläggningar för att ta hand om allt avfall. Däremot så byggs många nya anläggningar runt om i landet. Det gäller bland annat Norrköping dit flera sörmländska kommuner kan komma att skicka sitt brännbara avfall. Trosa och Gensta har sedan länge avtal med Tälje Återvinning i Södertälje. Kommunerna har i princip ingen egen soptipp. Det är däför de klarar det nya kraven.