Underskott för landstinget

Landstinget i Västmanlands överskott på 83 miljoner kronor förra året blir en förlust på 128 miljoner i år.
Det visar en sammanställning av landstingens delårsbokslut och prognos för 2002 som Landstingsförbundet gjort. Men Landstinget i Västmanland är inte ensamt om att hamna på underskott - bara åtta av tjugo landsting klarar balanskravet. Det samlade underskottet för landets landsting har ökat dramatiskt: från tre och en halv miljard förra året, till nästan det dubbla i år. Sämst går det för Stockholms läns landsting, som på ett år ökar sitt underskott från 2,2 till 4,2 miljarder kronor. Det framgår av en artikel i senaste numret av tidningen Landstingsvärlden.