Motsättningar inom USA:s regering om Irakattack

Den amerikanska regeringens säkerhetspolitiska rådgivare samlas på onsdagen på president Bushs ranch i Texas för att försöka lösa de starka inre motsättningarna om Irak. Bush har tills vidare stoppat en planerad attack för att förstöra en anläggning som misstänks producera kemiska stridsmedel i norra Irak.