SCA ökade utsläppen

Skogsföretaget SCA ökade sina utsläpp av koldioxid med nio procent under åren 1999 och 2000.
Det visar Folksams miljöindex. Tidigare har företaget minskat sina utsläpp. Assi domän är det börsföretag som minskade sina koldioxidutsläpp allra mest eller med drygt 700.000 ton när företaget gick över från fossila bränslen till biobränslen i alla massa- och pappersfabriker.