Uppåt för öns finsnickerier

Det går bra för många av öns finsnickerier. Företaget GAD produktion AB i Hemse tillverkar exklusiva möbler och har för närvarande nio anställda. Mellan 60 och 70 procent av möblerna tillverkas i Hemse och resten läggs ut på legotillverkning. I höst anställs ytterligare minst en person enligt Göran Gomér på GAD produktion AB.