Oklart med Stenbeckföretagens framtid

Efter nyheten om Jan Stenbecks bortgång i går, rasade bolagen inom stenbecksfären på börsen. Oron för vad som nu ska hända är stor. Jan Stenbeck själv var den som hade bäst kontroll över hur sfären var uppbyggd, med ägande mellan bolagen och bolag som gått i borgen för varandra. När han är borta finns det en risk att de som lånat ut pengar till bolagen vill se över lånen. Det säger frilansjournalisten Stellan björk som har kartlagt stenbecksfärens ägarförhållanden.
Hela stenbecksfären är uppbygd av ett komplicerat korsägande där jan stenbeck hade försäkrat sig om att behållla kontrollen över bolag i sfären. Företagen äger delar av varandra och i flera fall har man använt sig av innehaven som panter för lån eller så har bolagen lånat pengar av varandra. Det här gör att varje bolag är väldigt känsligt för hur dom övriga sfärbolagen går på börsen. och det här nätet är så komplicerat att det kan dölja obehagliga överrasknignar även för den som är väl insatt i hur bolag fungerar och är uppbyggda säger stellan björk . Stellan björk ägande själv flera månader åt att kartlägga sfären. Även om bolagen inte hamnar i en ekonomisk kris, så innebär jan stenbecks bortgång att sfären förlorat den person som hade överblicken över hela företagsgruppen.