Synskadade nöjda med färdtjänsten

Elisabet Granath, ordförande för synskadades riskförbund i Göteborg, är nöjd med färdtjänstnämndens beslut att inte begränsa antalet resor för synskade fram till jul.
I går berättade vi om att färdtjänsten måste spara och ett förslag var att låta personer som använder färdtjänst bara få 24 resor fram till jul. Nämnden avslog beslutet och i stället skall ökad samåkning spara pengar.