Få kvinnliga chefer i kommunen

Trots många års jämställdhetsarbete är det fortfarande väldigt få kvinnor bland de högsta tjänstemännen i kommunerna. Inom Gotlands kommun är det bara 4 av 14 förvaltningschefer som är kvinnor.
Orsaken är att gamla värderingar fortfarande gäller, säger Seija Gottleben som ändå tror att de goda exempel som finns kommer att leda till en utjämning på sikt.