Perämeren ympäristön tila tutkittavaksi

Perämerellä alkaa uusi ympäristöprojekti, jonka tarkoituksena on saada aikaan yleiskäsitys Perämeren tilasta. Projektin nimi on Bottenviken Life, ja sen tarkoituksena on tiedon vaihto viranomaisten, teollisuuden ja kuntien välillä. Tavoitteena on myös ympäristökysymysten käsittelyn yhdenmukaistaminen ja seuranta Perämeren ympärillä. Rahoitus projektiin tulee Euroopan unionin Life-rahastosta sekä alueen kunnilta, instituutioilta ja yrityksiltä.