Bara 8 av 20 landsting klarar balanskrav

Landstingens samlade underskott har fördubblats det senaste året och beräknas i år bli 6,5 miljarder kronor.
Bara 8 av 20 landsting klarar kravet på balans i ekonomin som krävs. Det var den 1 januari 2000 som en lag trädde i kraft som krävde att kommuner och landsting skulle ha en budget i balans senast år 2002. För Västerbottens landsting beräknas underskottet bli 34 miljoner kronor medan grannlänen Norrbotten och Jämtland beräknas få överskott. Däremot kommer också Västernorrland att få ett underskott. De största underskotten har Stockholms läns landsting och Region Skåne, skriver tidningen Landstingsvärlden.