Vuxenutbildningen i Karlskoga bantas

Vuxenutbildningen i Karlskoga kommer att dras ner betydligt kommande år.
Statsbidraget minskar från 14 till knappt 6 miljoner kronor, vilket betyder färre utbildningslinjer och att 15 till 20 tjänster kommer att försvinna. Bantningarna är delvis ett resultat av att statens stöd till Kunskapslyftet minskas kraftigt. Neddragningar har tidigare gjorts i andra kommuner, men Karlskoga har hittills sluppit på grund av sitt utsatta arbetsmarknadsläge.