Tidsfrist förlängs i Nordirland

Natten till tisdagagen gick tidsfristen ut för fredsuppgörelse i Nordirland utan att något konkret resultat uppnåtts.
Men av allt att döma kommer tidsfristen att flyttas fram så att parterna får mer tid. IRA presenterade i sista stund en plan för hur dess vapen ska oskadliggöras men utan att avslöja några närmare detaljer. Både brittiska och irländska regeringarna har kallat IRA-planen ett stort genombrott - men den protestantiske nordirländska ledaren David Trimble säger att planen visserligen är ett framsteg - men att den är ihålig och att det krävs mer av konkret handling från IRA:s sida innan man kan nå en överenskommelse. Från brittiska regeringen sägs nu att eftersom parterna behöver mer tid, så ska de få det - och det antyds nu att tidsfristen kommer att förlängas i varje fall till den 12 augusti.