Vartannat taxiföretag i Skåne fuskar

Skattemyndigheten i Lund, som specialgranskar taxibranschen, gör bedömningen att vartannat taxiföretag i Skåne fuskar. I år kommer antalet taxiföretag som anmäls för skattebrott att fördubblas.
Skattemyndigheten har tagit fram en lista på taxiföretag som deklarerat så små inkomster att det inte gärna kan täcka kostnaderna för bilen. Sen gör specialgranskningsenheten en skatterevision. Tidigare har taxiföretag i Lund, Hässleholm och Eslöv granskats, men sedan gruppen förstärkts till fyra man har man nu också börjat granska taxiföretag i Malmö och Trelleborg. Bo Arvidsson vid specialgranskningsenheten säger att ett 40-tal taxiägare kommer att anmälas till åtal i år, förra året var det 20. Flera taxiägare hävdar att de har rätt att tjäna väldigt lite i företaget och har överklagat skattemyndighetens beslut. Men enligt vad Bo Arvidsson känner till har skattemyndighetens resonemang hållit i rätten.