Domstol sa nej till höjda bidrag

Det är inte förenligt med lagen att höja socialbidraget bara för barnfamiljer. Det slog länsrätten i Vänersborg fast när man på tisdagen upphävde ett beslut i Trollhättans kommun att höja socialbidragsnormen med 100 kronor enbart för barnfamiljer.
Eftersom en majoritet av landets kommuner gjort på samma sätt anses tisdagens dom vara principiellt viktig. Det var efter en vädjan från statsminister Göran Persson som en stor del av landets kommuner i vintras beslutade att höja socialbidragen för barnfamiljer. Perssons vädjan kom sedan det visat sig att höjningen av barnbidraget inte skulle komma de sämst ställda till del, eftersom en sådan höjning skulle innebära en motsvarande sänkning av socialbidraget. Beslutet i Trollhättans kommun överklagades till länsrätten av en lokal politiker som hävdade att en sådan höjning strider mot likställighetsprincipen i kommunallagen. Enligt lagen måste alla få del av en höjning. Länsrätten går alltså på samma linje. Länsrättens beslut kommer att överklagas till kammarrätten.