Allt fler högutbildade blir arbetslösa

Högskoleutbildade är den grupp som ökar mest i länsarbetsnämndens statistik över arbetslösa. Det senaste året har arbetslösheten bland högutbildade ökat med uppåt 50 procent om man jämför juli i år med samma period förra året.
Störst är ökningen bland unga högutbildade i IKT-sektorn, alltså inom information, kommunikation och teknologi. Bland vissa civilingenjörer har arbetslösheten ökat med närmare 200 procent det senaste året.