Förorenat djurfoder polisanmäls

Jordbruksverket har polisanmält tre företag som tillverkar djurfoder sedan man hittat spår av animaliskt avfall i djurfodret.
Sedan årskiftet är kött och benmjöl förbjudet i djurfoder eftersom det anses var den främsta smittvägen för galna ko-sjukan. Agneta Brasch på Jordbruksverket säger till Ekot att man nu vill visa foderföretagen att man inte acceperar minsta spår av det animaliska avfallet. Men foderfabrikerna som anmälts ställer sig oförstående inför Jordbruksverkets agerande. Jörgen Kjellberg, vd för fodertillverkaren Fori, menar att stickprovskontrollerna endast visat på ytterligt små mängder av animaliskt avfall och kallar Jordbrukverkets polisanmälan för storm i ett vattenglas.