Planer på moské i Ljungarum

Nu har tekniska nämnden i Jönköping beslutat att man ska göra en planutredning för en moské och skoltomt vid Verktygsvägen i Ljungarum.
Tekniska kontoret anser att området är lämpligt och önskemålet om att få bygga en moské kommer från det muslimska centret och El Zahraskolan på Råslätt.