Vill fiska med elström

Hushållningssällskapet i Kalmar/Kronoberg ansöker nu hos Länsstyrelsen om att få fiska med elström i Ronnebyån i Tingsryds kommun.
Syftet med det här fisket är att kunna se hur de öringar som planterats ut i Ronnebyån har klarat sig.