Nordiskt energitoppmöte i Växjö

Ledningarna för de fem nordiska ländernas energimyndigheter träffades på onsdagen i Växjö för överläggningar om framtiden.
Bland annat diskuterades Växjö energiverks satsning för att få människor att gå över från uppvärmning med fossila bränslen till fjärrvärme framställd av biobränsle, en satsning som lovordades av den svenska Energimyndighetens chef Thomas Korsfeldt. Det är stora skillnader mellan de nordiska länderna i användandet av fjärrvärme. I Norge till exempel finns fjärrvärme bara i liten utsträckning, där används istället mycket el för uppvärmning.