”Nej till narkotika”- mål för regeringen

Regeringens narkotikapolitiska samordnare presenterade på onsdagen sin handlingsplan mot narkotikan. Tyngdpunkten i planen som narkotikasamordnaren Björn Fries arbetet fram, handlar om att få människor att låta bli att från börja prova narkotika.
– Det allra viktigaste är se till vi aldrig provar knark. För då är väldigt mycket av slaget vunnet. Nu vet vi att vi har ett väldig bra utgångsläge. Om vi tittar på 15 -16-åringar i Sverige så är det en av tio som provar, så jag tror att det är möjligt, säger Björn Fries. ”Nej till narkotika” Genom bland annat ett massivt opinionsarbete och ett särskilt ungdomsnätverk, vill narkotikasamordaren Björn Fries få fler att säga nej till narkotika. Han menar att det arbetet blivit eftersatt de senaste åren, i takt med att narkotikafrågan hamnat allt längre ner på den politiska dagordningen. – I självkritisk anda, och det gäller nog hela samhället, så har inte narkotikafrågan varit speciellt viktig under 90-talet. Det är en del av försämringen, inte hela, men samhället har en del av det, säger Björn Fries. Tre ben Konsekvenserna har blivit en ökad nyfikenhet på droger och ett växande antal tunga missbrukare. Björn Fries talar om en pall med tre ben för att komma tillrätta med situationen. De tre benen är förebyggande, behandling och kontroll. Men av de 225 miljoner som han fått att fördela i sin handlingsplan, går en klart övervägande del till förebyggande och forskning. Inte mer än drygt 30 av miljonerna går till att hjälpa de som redan är beroende. – Det är klart att om man ser det som behandlingspengar för enskilda människor, så är det ju ingenting. Men vår roll är inte den. Det är viktigt att understryka. Vår roll är att vara ett stöd, inspiratörer, ta fram nya modeller och sprida kunskaper om vad som är verkningsfullt. I det sammanhanget tror jag att vi kan göra en viktig insats. Och enligt Björn Fries är det inte säkert att pengarna är huvudsaken. – Det behövs sannolikt mer resurser. Men jag tror inte att det är huvudproblemet i dag. Huvudproblemet är egentligen insikten och engagemanget. Jag kommer ju själv från en kommun som haft ganska bra ordning på ekonomin de senaste åren, och vi skulle ha haft utrymme för narkotikasatsningar om vi hade velat, säger Björn Fries. Men ett problem är alltså att det finns kommuner som inte velat satsa pengar på narkotikabekämpningen? – Ja, eller kanske inte haft insikten i hur stora problemen är, avslutar Björn Fries
Nina Odermalm Schei