Oro på Flextronics

Flextronics fabrik i Visby kan komma att varsla fler anställda om uppsägning. Besked om det blir några personalminskningar väntas senare i veckan och oron bland de anställda uppges vara stor.
I maj varslades 74 anställda vid Visbyfabriken som tillverkar basstationer till mobiltelefonsystem och största kunden är Ericsson som ju presenterat negativa siffror i de senaste kvartalsrapporterna.