Gasledning kan ge många arbeten

Västernorrland kan få mer än 1000 nya årsarbeten från 2006 och några år framåt. Det om de långtgående planerna på att dra en 62 mil lång naturgasledning från Norge via Sundsvall till Björneborg i Finland blir verklighet.
Initiativtagare till gasledningen är Stamgass, som bland annat har Graninge och Jämtkraft som delägare. Orsaken till att de vill bygga en naturgasledning just här är att det finns stora naturgasfyndigheter i Norge och ett stort energibehov i västra Finland. Förstudien, som ska vara klar nästa år, ska visa om bygget går att genomföra.