Oklara busskostnader

Kollektivtrafiken i Eskilstuna kommer att kosta drygt 8 miljoner mer än vad den gör idag. Men kostnadsökningen är lägre jämfört med den konsultutredning som presenterades i våras och som föreslog en rad förändringar av busstrafiken för att få fler att resa.
Det framgår av en tjänstemannaskrivelse. Men samtidigt är det oklart vad dagens kollektivtrafik egentligen kostar, säger kommunalrådet Hans Ekström. Enligt länstrafiken kostar kollektivtrafiken i Eskilstuna 10 miljoner mindre jämfört med kommunens bedömning. Det ska nu utredas vidare.