Chef i Vattenfall blir klimatrådgivare

På fredagen utses Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson till rådgivare i energi och klimatfrågor åt den tyska regeringen och förbundskansler Angela Merkel. Bolaget ska framför allt engagera näringslivet i klimatfrågan.

Vattenfall är i dag ett av de största energibolagen i Tyskland och Lars G Josefsson säger så här om sin nya uppgift.

– Det är naturligtvis ett stort ansvar och en möjlighet att kunna bidra till klimatfrågans lösning.

Varför är du rätt person att bli rådgivare i klimatfrågor?

– Förbundskansler Angela Merkel tänker naturligtvis bland annat på det stora arbetet att förmå det globala näringslivet att ställa upp och samlas kring principer för att lösa klimatfrågan.

I Tyskland har Vattenfall satsat mycket på kolkraft och det är den energiform som släpper ut mest växthusgaser?

– Det stämmer.

Hur rimmar det med klimatfrågan?

– Världen är ju i dag helt beroende av kol och det kommer att vara så i fortsättningen också. Det går inte att lösa klimatfrågan utan att vi löser problemet med att använda kol även fortsättningsvis.

Kritik mot kolkraft
I Tyskland ses Vattenfall som företrädare för en framsynt energipolitik medan det i Sverige har varit mycket kritik mot Vattenfalls satsning på kolkraft i Tyskland.

Förra året såg sig regeringen föranledd att skärpa ägardirektiven till Vattenfall och betona att Vattenfall måste öka sina satsningar på förnyelsebar energi och ta en ledande roll i omställningsarbetet.

Vattenfall är nu Sveriges största vindkraftoperatör. Men i Tyskland är konceptet att bygga kolkraftverk där koldioxiden lagras i berggrunden. Vattenfall bygger nu en sån pilotanläggning för kolkraft, som blir klar 2008.

– Det är intressant hur denna möjlighet, när vi började med den för tre till fyra år sedan, betraktades som hokuspokus som det stod i någon kvällstidning, och i dag omfattats detta som en nödvändig och realistisk del av lösningen, säger Lars G Josefsson.

Kan bli realistiskt
Frågan är när koldioxidförvaringen kan bli realistisk för fullskaliga kolkraftsanläggningar.

– Det kommer tyvärr att ta några år innan den här metoden blir fullt kommersiell tillgänglig och användbar. Men vi ser inga som helst tveksamheter till att det här kommer att gå, säger Lars G Josefsson.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se