Kaliber 3 december 2006: Svensk baskets räddare -den dribblande sponsorn

44 min

Det är match mellan Gothia från Göteborg och Plannja från Luleå. I den svenska högsta divisionen för herrar – sedan i oktober under namnet Obol Basketball League, över 1000 personer i publiken. Det finns en speciell gäst på matchen idag, Thomas Nyström:

-Jag representerar det privatägda och Schweizbaserade förvaltningsbolaget Obol Investment, min roll är som finansiell rådgivare i Obol och jag sköter relationerna med basketen, säger Thomas Nyström.

Ja, Thomas Nyström har kommit till Göteborg för att prata sponsring med Gothia och träffat ledningen under några timmar på eftermiddagen före matchen. Och det multinationella kapitalförvaltningsbolaget Obol har dykt upp allt oftare i olika delar av sportsverige de senaste åren. I hockey och basket och i viss mån fotboll. Och fått minst sagt stor uppmärksamhet i massmedierna:

Sveriges Radio Västernorrland: ”Sundsvall Dragons har haft framgångar i sponsorsarbetet med det schweiziska finansbolaget Obol”

Radiosporten: ”Många miljoner till basketen när basketligan nu säljs till det schweiziska företaget Obol Investment”

SVT Nordnytt: ”Nya friska pengar från välgörarna Obol i Schweiz”

Hittills har Obol avtal med basketlagen Plannja i Luleå och Norrköping Dolphins - och hockeylagen Luleå och Örebro. Kronan på verket var när Obol nu i höst tecknade ett 15-årigt sponsoravtal med basketbollförbundet och sen dess heter basketligan Obol Basketball league. Och nu skall det bli fart på basketen, berättar Thomas Nyström försäljningschef på Obol Investment och sponsoransvarig:

-Vår tanke är att vi ska få framgångar, att utveckla svensk basket som vi tycker har en alldeles för låg nivå internationellt.

Men vad är det ni vinner på detta?

-Vi är ju ett förvaltningsbolag, vi är ju inte här för att ge bort pengar utan för att göra affärer. Det kontaktnät som finns runt klubbarna har intressanta förvaltningsmöjligheter som vi är intresserade av och kan klubbarna hjälpa oss med det så kan vi hjälpa dem med driften av deras verksamhet, berättar Thomas Nyström för Kaliber.

Obol betalar alltså sponsorpengar till klubbarna och det om klubbarna fixar kontakter med företag och privatpersoner som placerar sina pengar i Obols investeringsfonder. Alltså: låter Obol ta hand om deras pengar. Ju mer investerare klubbarna fixar desto mer sponsring blir det. Och alla verkar hänga på. Obol vinner mark. Men vilka är det de redan har som kunder?

-Det kan vara alla tänkbara typer av kunder, säger Thomas Nyström. Allt från privatpersoner som idrottsstjärnor, skådespelare och Hollywoodstjärnor. Men också pensionsstiftelser, statliga och privata företag.

Hur stora är ni?

-Svårt att säga, vi är ganska små i ett internationellt perspektiv. Vi förvaltar cirka 10 miljarder dollar i den här fonden, säger Thomas Nyström.

Mannen bakom Obol

Bakom Obol, denna multinationella koncern med miljardförvaltning finns finansmannen Bo Johansson med rötter i Malmberget. I norra Sverige är han välkänd och för att vara internationell finansman har Bo Johansson en ovanlig bakgrund:

-Det är en lång historia. Jag var 16 år när mina föräldrar dog och jag hade väl ett val då att antingen ge mig ut i världen och spela musik eller så göra som man borde gjort, studera och bo på fosterhem, men det var det första som lockade mig om man säger så, berättar Bo Johansson för Kaliber.

-Numera sitter jag i en styrelse och Obol Investment är en grupp av företag, 13 bolag runt om i världen, vi har väl en 60-70 anställda och förvaltar en förfärlig massa pengar. Vi är en pensionsförvaltare i första hand, säger Bo Johansson.

Vi ska återkomma till finansmannen Bo Johansson senare. Men först ska vi försöka förstå vilka de är. Obol: de nya välgörarna inom svensk idrott?

En som försökte ta reda på det redan för två år sedan är Leif Eriksson, ekonomichef på Örebro kommun.

-Vi tycker att man borde varit mer öppen med information, säger Leif Eriksson.

-När vi ställde frågorna fick vi inga direkta svar och de var inte beredda att lämna det material som vi frågade efter, berättar Leif Eriksson.

Vad var det för frågor?

-Vi ville ta del av deras årsredovisningar och ha ett organisationsnummer så att vi skulle kunna identifiera bolaget och vilka som stod bakom det.

Och varje ledtråd ekonomichefen själv försökte följa ledde bara till fler frågetecken. Obol fanns liksom inte. Varje ny ledtråd ledde rakt in i en ny återvändsgränd.

Så vi bestämde oss för att slutföra den granskning som Örebro kommun försökte göra för två år sedan. Det som svenska idrottsklubbar av allt att döma valt att inte göra.

Återvändsgränder

Kaliber har talat med finansinspektioner, bolagsregister, banker och företag över hela jorden. Det är en lång resa som vi kommer att låta dig följa med på och inte helt enkelt att hänga med alla gånger. För det är en väg där varje ledtråd slutar i en ny återvändsgränd.

Den multinationella miljardkoncernen Obol ska enligt bolagets egna uppgifter finnas i åtta länder och ha 80 anställda. På hemsidan obolinvestment.com finns ett imponerande släktträd med Obolgruppens alla företag i runt om i världen. Vi bestämmer oss för att först se vilka företag Obol driver i Schweiz. För det är ju där Obol enligt sin svenske försäljningschef har sin bas. Men där finns inget Obol alls längre visar det sig när vi kontrollerar.

Men om nu Obol inte finns som företag i Schweiz längre så måste i alla fall fonden vara registrerad hos Finansinspektionen? I Schweiz precis som härhemma – så vi ringer dit.

Men hos den schweiziska finansinspektionen finns och har heller inte funnits något registrerat bolag eller fond som heter något med Obol. Två återvändsgränder alltså.

Så hur är det då med Irland – där den ena filialens moderbolag ska finnas?

Inte heller på Irland finns det något Obol idag. Två bolag startades visserligen på Irland redan 1997. Men bolagen ströks 2000 av myndigheterna eftersom bolagen aldrig lämnade ifrån sig några bokslut. Irland blir ännu en återvändsgränd.

På Obols hemsida finns tre telefonnummer till koncernen – ett går till Obols bolag East Asia Ltd i Malaysia. Vi ringer men det visar sig att East Asia Ltd bara är en brevlåda och på adressen finns ett helt annat företag och några affärer med Obol kan de inte förmedla. Det går heller inte att hitta något East Asia Ltd vid sökningar i flera internationella företagsdatabaser. Återvändsgränd i Asien alltså.

Vi testar nästa nummer på Obols hemsida, det till Old Trade Management  i Toronto, Kanada. Där blir det hänvisningston. Så vi kontaktar andra företag på samma adress som Obolbolaget Old Trade Management: där finns terapeuter och kulturföretag och Kungliga kanadensiska sällskapet för kyrkomusiker. Men på sällskapet för kyrkomusiker har de inte hört talas om att något Old Trade Management skulle finnas i huset.

När vi till exempel söker efter Sir Brownleigh och den brittiska adelsfamiljen  som startade Obol finner vi inte namnet i internationella företagsdatabaser. Och brittiska motsvarigheten till Riddarhuset har ingen sådan adelssläkt registrerad.

Så var finns då Obol?

Vi har sökt i företagsdatabaser. Vi har talat med finansinspektioner i flera länder. Vi har sökt oss fram själva och med hjälp av erfarna företagsgranskare på den internationella marknaden.

-Fonden står under British Virgin Islands, det är dit man skall ringa. Sedan är det i Toronto där den förvaltas. Och det bolag som sköter vår förvaltning heter Dundee Securities. Det är ett bolag som vi är delägare i, det är Kanadas största bankoberoende förvaltare. Jag tror vi har 1500 anställda bara där, säger Bo Johansson.

Dundee Securities, som Bo Johansson säger att de är delägare i finns med på Obols hemsida som en del av familjeträdet. Dundee Securites är ett välkänt kanadensiskt bolag med gott rykte som ger finansiella råd och placerar pengar. När vi ringer Dundee Securities och frågar om Obol blir de förbryllade:

-Really? Verkligen? säger en tvivlande Paul Habert, vicechef för försäljningsavdelningen på bolagets huvudkontor i Toronto när han får höra att de skulle ägas av Obol. Han ber att få undersöka saken. Efter någon dag återkommer han via e-post. Han vill inte bli intervjuad, men skriver:

“We have contacted Obol and they have agreed to clarify our relationship on their website and any miscommunication will be rectified.”

Vad Habert har gjort är att be Obol att omedelbart stryka Dundee Securities från sin hemsida. De har aldrig handlat med någon Obol-fond, förklarar han också. Däremot har Dundee Obol och Bo Johansson som kund. Det finns heller inga tillstånd från någon Obolfond hos finansinspektionen i Ontario i Kanada.

Så hur förklarar Bo Johansson alla de återvändsgränser vi möter på jakten efter Obols multinationella jättekoncern? Så här säger han om Obols bolag i Kanada, Old Trade Management, där vi får hänvisningston:

-Nej, det är precis på grund av att vi gjort den här förändringen. Det bolaget finns hos Blakes, en advokatbyrå som ju är Torontos ledande advokatbyrå skulle jag vilja säga… det är ett bolag som vi tänkt använda till hockeyverksamheten men vi går igenom en liten fusion just nu där vi kommer att bli betydligt mer transparenta på den svenska sidan…

Men jag ringde till Blakes och de kände inte till något Old trade management.

-Det är Graham som sitter där som har det uppdraget.

Så du menar att om man ringer Blakes så får man inte...?

-Om du vill prata med Graham så får du naturligtvis prata om det, men vi släpper inte ut någon som helst information om företaget, säger Bo Johansson.

Graham visar sig vara advokaten Graham Smith. Han bli lite irriterad när vi ringer och säger att han inget kan säga utom att Old Trade Management och Obol är två av hans många klienter. Och placera pengar det kan man rakt inte göra hos honom – han är ju advokat.

Så hur är det då i Sverige – och med den multinationella jättekoncernens Sverigesatsning i idrottsvärlden? Så här säger Bo Johansson själv om hur det går för Obol i hans barndomstrakter Norrbotten:

-När jag kom in i Plannja såg man att det fanns mycket välskötta företag, fantastiska sponsorer runt laget och vi började där det blev en riktig succéhistoria, säger Bo Johansson.

Hur bra blev det? I summor?

En kvarts miljard – 250 miljoner kronor – förvaltar Obol alltså bara från Norrbotten idag.

För att få förvalta andras pengar i Sverige så behövs tillstånd av Finansinspektionen. Men något sådant tillstånd har inte Obol. Finansinspektionen har fått tips om Obol och våra frågor påskyndar processen. Och de har nu inlett en utredning, säger Vibekke Eliasson, chef för Finansinspektionens rättsavdelning.

-Vi har i dagarna skickat brev till Obol där vi ber dem redogöra för sin verksamhet.

Varför gör ni det?

-Vi har fått indikationer från allmänheten att Obol kanske bedriver tillståndspliktig värdepappersrörelse utan att ha tillstånd för det, säger Vibekke Eliasson till Kaliber.

Nej, något tillstånd från Finansinspektionen har Obol inte och varken bolaget eller någon Obolfond finns registrerad. Och visar det sig att de hanterar fonder utan tillstånd kan finansinspektionen avbryta det och döma ut vite.

-Vi tycker att det är allvarligt. Det är en väldigt skyddsvärd verksamhet att förvalta enskilda konsumenters portföljer och ta sälj- och köp beslut om deras pengar, så vi tycker nog att det är rätt allvarligt, fortsätter Vibekke Eliasson.

Kaliber stöter alltså på återvändsgränd efter återvändsgränd i vårt sökande efter Obol. Vi ber Bo Johansson om de konkreta svaren, som med vilka banker de samarbetar:

-FöreningsSparbanken har vi ett ganska nära samarbete med, svarar Bo Johansson på den frågan.

FöreningsSparbanken – Swedbank alltså. Fondansvarige kontrollerar – och informationsansvarige Anna Sundblad ger svaret:

-Vi har inte något samarbete med något företag eller någon fond som heter Obol.

250 miljoner kronor bara i Norrbotten, säger alltså Bo Johansson att Obol förvaltar. Men vilka siffror talar vi om när det gäller hela Obolkoncernen? Den som det är så svårt att hitta.

1,5 miljard dollar står det på Obols hemsida. Försäljningschefen Thomas Nyström sa så här:

-Vi förvaltar drygt 10 miljarder dollar.

Och Bo Johansson själv säger så här:

-Ja du, vi förvaltar en förfärlig massa pengar. I dagsläget så är det väl uppemot en 15 miljarder dollar ungefär så det är naturligtvis en enormt stor portfölj.

Alltså – motsvarande tio miljarder kronor, 70 miljarder kronor eller mer än 100 miljarder kronor?

Gunnar Ek kommenterar

-Rimligtvis måste en företrädare för företaget veta hur stort det förvaltade beloppet är, säger Gunnar Ek. Det är en viktig del i marknadsföringen, att skapa trygghet.

Och när Gunnar Ek går igenom hela Kalibers undersökning av finanskoncernen Obol så är det klart vad han tror:

-Det här är rena lögner och uppdiktade historier. Bedriver man verksamheten i Schweiz är det registrerat där, gör man det i Kanada är det registrerat där. Att förvalta över 100 miljarder kronor och lämna över förvaltningen till någon annan, det gör man inte, då har man egna anställda, säger Gunnar Ek till Kaliber.

Men vad vet då de svenska idrottsklubbarna som skrivit sponsorsavtal?

-Vi har avtalet med Obol Investment Ltd, säger Jan Jacobsen ordförande i svenska Basketbollförbundet.

Som är baserat i?

-Det vet jag inte…

Dolphins Bo Sundberg:

-Obol Investment Ltd…

Och just ”Obol Investment Ltd” är ett bolag som inte alls finns enligt Kalibers efterforskningar. Inte ens på Jungfruöarna – och rakt inte i Schweiz.

Men om bara klubbarna får sina pengar kan det väl inte vara något problem?

Gunnar Ek i Aktiespararna anser att utbetalningarna bara är del i en affärsplan:

-Ja, hela uppläggningen framstår för mig som ett sätt göra sitt namn bekant och då får man offra några hundra tusen eller en och annan miljon kronor, säger Gunnar Ek. Sedan kommer nästa steg och det är att vända sig till kända spelare, personer och sponsorer runt idrottsklubbarna och vädja till dem att lägga in pengar som ett tack till Obol för att de skänker så mycket pengar. Och de pengarna man då får in, de kommer vida att överstiga de pengar man betalat ut i bidrag och det är därför man börjat en långsiktig uppbyggnad av ett varumärke. Idrotten sprider varumärken mycket effektivt och snabbt på hemsidor och via bekanta, i vissa fall har man ju inte heller betalat ut några pengar utan bara lovat att det skall komma längre fram.

Vi ber Bo Johansson förklara vem som skrivit kontrakt med klubbarna. Eftersom koncernen Obol uppenbarligen inte finns som juridisk person.

-Obol Investment som företagsstruktur finns ju naturligtvis, säger Bo Johansson.

Fast inte som företag? 

-Den fond som vi bedriver heter Obol Investment och det företag som driver den fonden. Sedan är det en sammansättning av styrelsen i familjen, så det är så att säga själva portföljen som vi har. Sedan förvaltas den portföljen av analytikerbolag och där vi dessutom använder Dundee Securities som en av de stora förvaltarna.

Men de sa att de inte hade någon fond som hette Obol-nånting…

-Den går alltså under ett annat namn.

Men du sa att Obol Investment var namnet på fonden?

-Fonden heter Obol Investment Concept, men kontot hos dem står under sekretess eftersom vi även har familjens egna pengar där.

Men vem är det egentligen de skriver kontrakt med?

-Det är alltså en executive committee som har skrivit på och står som betalningsansvarig, säger Bo Johansson.

Det är personerna som har skrivit på det som är betalningsansvariga?

-Jaa, precis.

Så då är det du eller vilken som nu skrivit på? 

-Ja, man kan se det så, men det är alltså företagets styrelse som skrivit på.

Men finns det ett bolag? För att det skall vara tydligt ett sådant där avtal, då borde det väl stå på kontraktet att det är den här klubben, vad den nu heter, och just det här bolaget, är det så?

-Det man gärna skulle gärna vilja är att det är så. Och så kommer det säkert att bli i framtiden när vi har ett svenskt bolag. 

Men så har det inte varit hittills?

-Nej, idag så skriver man det med de här tretton bolagen som finns så att koncernen i sig blir ansvarig.

Men själva koncernen finns den som en laglig enhet eller som juridisk person?

-Nej. Den gör ju inte det. Om man velat ha ett bolag med andra ägare och man velat ha insyn i det, då hade det säkert varit så, men genom att man har en familj som bedriver det här bolaget  så behöver man inget holdingbolag, ingen enhetlig koncern med VD och ledning.

Men du sa ju att de skriver kontrakt med en koncern som inte är en juridisk enhet?

-Ja, du skriver det med förtroende för gruppen av bolag. Det är det det handlar om, säger Bo Johansson i intervjun med Kaliber.

Obol har alltså ingen styrelse i egentlig mening. Och den koncern som Bo Johansson varit VD för har ingen enhetlig VD och ledning. Låter detta förvirrande?

Här kommer en sammanfattning vad Kalibers granskning kommit fram till:

*Inget Obol har tillstånd att förvalta andras pengar av finansinspektioner i Sverige, Schweiz eller Ontario, Kanada.

*Inget Obol finns i Schweiz eller på Irland.

*Samtal till koncernens företag runt om i världen hamnar hos advokater och börsanalytiker som har Obol som klient – om de hamnar någonstans alls.

*Enda platsen där Kaliber hittar Obolfonder och -företag är på skatteparadiset Brittiska Jungfruöarna i Karibien.

*Finansinspektionen i Sverige har inlett en granskning av Obol.

Så vad händer?

Fyra dagar efter vår intervju med Bo Johansson får vi ett mail. Bo Johansson vill reda ut alla frågetecken i Luleå fredag morgon den 1 december. Han och nyckelpersoner inom Obol internationellt ska finnas på plats. Vi får inte veta vilka de är. Vi beställer flygresa.

Men torsdag kväll ställer Bo Johansson in. Han måste hastigt lämna Luleå. Samtidigt skickar Obol Investment Ltd ut ett pressmeddelande. De ska starta ett svenskt Obolbolag – Obol Sports Europe - och Bo Johansson ska lämna över stafettpinnen till Thomas Nyström.

Det finns ett slut på resan runt jorden på jakt efter Obol. Och kanske är slutet detsamma som början. Det internationella finansimperiet Obols hemsida, med företagsträdet med alla trådar till Malaysia, Kanada, Schweiz, Jungfruöarna - den visar sig ligga på en datorserver – i Köping i Västmanland. Och den är registrerad på Jan Saradlic, privat. Aktiespararnas Gunnar Ek kommenterar:

-Ett seriöst företag skulle förstås ha legat på en server i Schweiz eller Kanada eller var de nu har sin verksamhet.

Enligt Gunnar Ek kan det vara så att gänget runt Obol byggt upp en sorts kuliss, en myt för att skapa trovärdighet och för att få med sig nätverket kring klubbarna. Och myten består till stor del av Bo Johanssons framgångssaga – från föräldralös gruvarbetarson till internationell förmögen VD.

Flera frågor kvarstår

Han sa ju till Kaliber – precis som i så många andra sammanhang att hans föräldrar dog när han var 16 år. Men det är något som inte stämmer. När vi kontrollerar visar det sig att hans pappa dog strax innan han fyllde 19 och hans mamma när han var 25.

Vi vill veta varför en internationell finansman gör så. Och vad han tänker om vad detta betyder för hans trovärdighet i stort. Vi ringer, sms:ar och e-postar till Bo Johansson och till hans assistent. Vi vill att han ska bemöta allt det som sägs i det här programmet. Men vi får inga svar.

Och när vi ringer Obols Thomas Nyström – som ska vara VD för det nya bolaget - för att få svar på var pengarna förvaltas och våra andra frågor – får Kalibers reporter Björn Tunbäck de här svaren:

-Du vet ju vad du har gjort och vad du har ägnat dig åt de sista veckorna eller hur?, säger en något irriterad Thomas Nyström.

Ja, journalistik.

-Du får gärna komma med frågor till mig, du får komma med dem skriftligt i fortsättningen och vi kommer att svar dig via vår advokat tillbaks. Jag pratar gärna med journalister men då förväntar jag mig att de är schyssta tillbaks, annars får de ta det via min advokat.

Jag har ett antal frågor som jag skulle vilja ställa nu. Och det handlar ju om att ge er chansen att förklara vad ni tycker och tänker.

-Tyvärr Björn, du får skicka dem skriftligt. Vi återkommer via vår advokat

Varför säger ni att ni har 1,5 miljard dollar, 10 miljarder och 15 miljarder dollar samtidigt då till exempel?

-Jag svarar inte på dina frågor.

Varför står er server i Köping på Jan Saradlic privat?

-Hej då.

Thomas Nyström lägger på.

Reportrar: Björn Tunbäck och Anna Jaktén 

---------------------------------------------------

Uppföljningar och konsekvenser av vår granskning av Obol: