Svårt med jobb och familj

Det är inte alltid lätt att kombinera jobb och familj. Och det gäller också Halland där förhållandevis få pappor tar ut föräldraledighet. Det visar bland annat den rapport som TCO idag presenterar som ett led i kampanjen Jobb-Hjärta-Familj som vill sätta press på dom politiska partierna.
De förutsättningar som finns för halländska föräldrar att förena jobb och familjeliv visar bland annat att det är papporna i Hylte och Laholm som är bäst på att ta ut föräldraledigt medan papporna i Halmstad och Halmstad är sämst. Precis tvärtom är det för jämställdheten enligt det index som tagits fram. Där ligger de stora kommunerna i länet i topp och de minsta i botten. När det gäller pappaledighet ligger dock Halland i bottenskiktet jämfört med riket i övrigt. De halländska mödrarna har i alla fall högst födelsetal i landet med 1,68 barn per kvinna.