Alltfler försenade tåg

Alltfler tåg blir försenade, trots att SJ och Banverket satser stort på att hålla tidtabellerna. Under det första halvåret i år ökade förseningarna med 20 procent, istället för att minska med fem som var målet för SJ. En orsak till att förseningarna blivit fler är bristen på kompetenta förare.