Posten öppnar serviceställen

16 postkontor och 10 ställen med post i butik, ska bli 65 olika serviceställen för postärenden i norra Bohuslän. Förändringen genomförs när posten i början av oktober gör om sitt servicenät.
Kassaservice kommer att finnas kvar på 23 ställen och lantbrevbärarna kommer att fungera som tidigare. Men den som samtidigt vill både ta ut pengar på posten och köpa frimärken, han får vackert ställa sig i två olika köer. På två olika ställen. Antalet anställda i posten i norra Bohuslän minskar med 20 personer.