Världsbanken efterlyser mer miljöarbete

Världens regeringar måste börja göra mer mot miljöförstöring och sociala problem, om den globala ekonomin ska kunna växa fullt ut de närmaste 50 åren. Det skriver Världsbanken i en ny rapport inför det stora miljö- och utvecklingsmötet i Johannesburg nästa vecka. Gunnar Eskeland, forskare på Världsbanken, har varit med och skrivit rapporten.
– Ett samhälle som strävar efter att ta vara på sårbara grupper och på miljön har större förutsättning att skapa tillväxt och välstånd på lång sikt, säger han. Meningslöst att investera I Nambiti i Uganda planerade de lokala myndigheterna att förse bönderna i området med oxar, för att effektivisera jordbruket. Men trots att det med försök hade visat sig hur mycket en oxe kunde göra för en fattig bonde, var det få runtom i byarna som var intresserade. Lokala bandit-gäng härjade i trakten, utan att myndigheterna gjorde något åt dem, och bönderna tyckte det var meningslöst att investera i något som de snart skulle få stulet. Med sådana konkreta exempel vill Världsbanken i sin nya rapport visa att det som kan upfattas som mjuka frågor, miljöhänsyn och sociala problem, kommer att ha en avgörande betydelse i framtiden. Den globala ekonomin kan växa fyrfaldigt de närmaste femtio åren. Den kan klara av att ta hand om befolkningsökningen och kraftigt minska fattigdomen, om världens regeringar tar hand om just såna problem som i Nambiti. Billigare lösning var bättre Det gäller inte bara den fattiga delen av världen. I rapporten finns också exemplet med New York City, som i åratal fått vatten från en källa så ren att den klarade sig utan filtrering och kemiska tillsatser. I början på nittiotalet försämrades vattenkvaliten drastiskt, och planer inleddes på ett stort reningsverk. Men först undersökte miljömyndigheten i staden varför vattnet blivit sämre, och med nya åtgärder mot föroreningar från de växande samhällena och jordbruken runt vattenkällan, och uppköp av land för att skydda markerna där, så kunde vattnet räddas utan att bygga reningsverken – och den lösningen visade sig kosta bara en femtedel så mycket! Rapporten är Världsbankens ställningstagande inför det stora mötet om hållbar utveckling som börjar i Johannesburg i nästa vecka. Väx nu och städa upp senare är ingen lösning ens för ekonomin på lång sikt, menar Världsbanken, utan man måste bry sig om hur ekonomin växer. ”Vi måste ställa krav på varandra” Och trots farhågorna om att mötet mest ska bli en räcka vackra ord, tror Gunnar Eskeland att det har betydelse. Ju fler gånger världens länder träffas och slår fast mål om minskad fattigdom och miljöhänsyn, desto mer krav kan alla parter ställa på varandra, fattiga som rika - och det är fundamentalt för att något ska hända, tror Eskeland. – Nord måste ställa krav på Syd, Syd måste få stöd från Nord. Folk måste ställa krav på sina politiska ledare och på så vis skapa förutsättningar för sammarbete och att göra det som är rätt på lång sikt. Men vi måste ställa krav på varandra. Det går inte att bara låta saker ha sin gång som man gjort hittills.
Maria Sjöqvist