Psykiatrin bortprioriterad!

Gävleborgs landsting hävdar att psykiatrin är ett prioriterat område.
Trots det så är Gävleborg det landsting som satsar minst pengar på psykiatrin av 11 jämförda landsting. Nu säger landstingsrådet Ann Margret Knapp att psykiatrin borde prioriteras på ett tydligare sätt än vad som gjorts. Men hon kan ändå inte lova mer pengar. Som vi berättade igår har knappa resurser och läkarbrist gjort att psykiatrins personal sliter ut sig och mår allt sämre.