Svagt intresse för jämställdhet!

I oktober förra året drog svenska EFS-rådet i Gävleborg igång ett program för att förbättra jämställdheten bland könen på arbetsmarknaden.
Men intresset har varit svagt, hittills har bara ett enda projekt kommit igång och nu gör EFS-rådet ett nytt försök eftersom det finns ungefär fem miljoner kvar att fördela. Hans Degerman som är chef för EFS-rådet i Gävleborg tror det finns intresserade men att marknadsföringen brustit.