Översvämningar slår ut reningsverk

De tjeckiska myndigheterna varnar för att dom flesta reningsverken längs floderna Elbe och Moldau i Tjeckien har slutat fungera på grund av de omfattande översvämningarna.
Det kan innebära en omfattande spridning av föroreningar och miljöförstörelse som följd. Efter kommunismens fall har det skett en märkbar upprensning efter tidigare decennier av giftutsläpp längs Elbe och Moldau. Till exempel har antalet fiskarter ökat men nu är risken överhängade att allt liv i floderna försvinner enligt de tjeckiska myndigherna.