Ingen vindkraft i Norrland

Svenska kraftnät föreslår i en rapport till regeringen att vindkraftverk framför allt ska byggas i Götaland och Svealand men inte i Norrland.
Svenska kraftnät har i uppdrag att utreda förutsättningarna för en storskalig utbyggnad av vindkraft i havs- och fjällområden och slutsatsen är enligt tidningen att det inte bör ske någon stor utbyggnad av vindkraft i Norrland, skriver Norrbottens-Kuriren. Det anses bli för dyrt och negativt för miljön med stora vindkraftverk i Norrlands havs- och fjällområden.