SkanLand kan återuppstå

Turismsamarbetet SkanLand var nära att försvinna i slutet av förra året, men nu hoppas medlemmarna att projektet ska kunna återuppstå. På allmän begäran håller styrelsen på att försöka väcka projektet till liv igen.
SkanLand var från början tänkt som ett projekt för att marknadsföra och utveckla turismen i Malung och Älvdalen i Dalarna, Torsby i Värmland och två kommuner i Hedmarks fylke på den norska sidan av gränsen. Men så drog sig Hedmarks fylke ur, och projektet började avvecklas. Utan Hedmark kunde projektet nämligen inte få de EU-pengar projektet skulle finansieras med, eftersom villkoret för att få dem var att projektet omfattade båda sidor av nationsgränsen. Och reaktionerna lät inte vänta på sig. - Då fick vi starka önskemål både från kommunerna på den svenska sidan och framför allt också från det turistiska näringslivet på den svenska sidan att vi måste försöka baxa den här skutan vidare, säger Gunnar Barke, styrelseordförande i SkanLand, till Dalanytt. Så nu håller man på att försöka sätta ihop samma projekt igen, men med nya förutsättningar. Även denna gång ansöker man om EU-pengar, men nu från Mål 1, som inte kräver något samarbete över den svensknorska gränsen. Men innan det blir dags för Mål 1 att besluta huruvida projektet ska få några bidrag eller inte måste övriga tänkta finansiärer säga sitt. Malung, Älvdalen och Torsby kommuner har redan beviljat ekonomiskt stöd till SkanLand, men man väntar fortfarande svar från landstingen och länsstyrelserna i Dalarna och Värmland. Först när dessa har svarat kommer SkanLands medlemmar att ta ställning till om projektet verkligen ska bli verklighet. Trots att Hedmarks fylke inte vill vara med kommer turistföretag på den norska sidan fortfarande ha möjlighet att delta i projektet. - De norska företagen ska få vara med i samarbetet även i fortsättningen. Men genom att vi inte får någon offentlig medfinansiering från den norska sidan kommer det att bli dyrare för de norska företagen i förhållande till de svenska, säger Gunnar Barke.