Stora pensionsavgångar i kommunerna

De närmaste fem åren kommer minst 1000 personer att pensioneras i Halland inom kommun och landsting. Bara i Hylte kommer det att behövas 96 personer till kommunen.
Enligt Lena Östblom, personalansvarig i Hylte kommun, är det är rekrytering av sjukvårdspersonal och personal till barnomsorgen som blir tuffast. Hon säger till P4 Radio Halland att hon inte tror att höjda löner räcker för att locka folk.