Stigande arbetslöshet i sommar

Som vanligt under sommaren stiger arbetslösheten. I juli var 254 000 personer öppet arbetslösa, enligt Arbetsmarknadsstyrelsen AMS. Det motsvarar 5,6 procent av arbetskraften.
Att arbetslösheten stiger under sommarmånaderna beror till stor del på att skolungdomar då räknas in i statistiken. I maj var den totala arbetslösheten 6,4 procent - varav 3,9 var öppet arbetslösa, enligt AMS. I juli var den totala arbetslösheten 7,5 procent. Men det är ändå lägre än samma månad ifjol, då var den totala arbetslösheten 8,7 procent - varav 6,8 procent var öppet arbetslösa. Under juli varslades 3 500 personer om uppsägning. Hittills i år har 31 000 personer varslats, och det är är dubbelt så många som under samma period förra året.