Indragna skolskjutsar försenar elever

Barnen som bor i Sandbäckshult kommer försent till skolan eftersom Mönsterås kommun har dragit ner på skolskjutsarna. Tidigare åkte barnen med Ålems taxi, men sedan skolstarten i måndags är de hänvisade till den reguljära busstrafiken. Det här har upprört flera föräldrar. Jan-Olof Nilsson är pappa till två av barnen och säger till P4 Kalmar att barnen tvingats stå i bussen i tre kilomer och att bussen inte heller in på skolområdet. Därmed tvingas barnen gå över den hårt trafikerade väg 34 för att komma till skolgården.
Anledningen till de indragna skolskjutsarna är att Mönserås kommun gjort en ny upphandling med taxibolagen och där ingår inte morgonturerna från Sandbäckshult till Blomstermåla, där barnen går i skola. Tommy Englund på barn-och utbildningsförvaltningen i Mönsterås säger till P4 Kalmar att kommunen ska se efter om det finns en lösning på problemen.