Ingen skadad av falske läkaren

Genomgången av patienterna som den falska läkaren behandlat är i det närmaste klar . Ingen av de 340 patienterna på vårdcentralerna tycks ha skadats av den behandling de fått av den falska läkaren.