500 varslas i Katrineholm

All verksamhet vid Flextronics fabrik i Katrineholm, där 508 personer arbetar, kommer att läggas ned inom ett år. Det beskedet kom företagsledningen med idag.
Av de 5600 anställda i Sverige varslas 1500 om uppsägning. Enligt Peter Ekström, produktionschef på Flextronics, har företaget för många fabriker, på 8 orter i Sverige, och i framtiden har företaget inte behov av samma produktionskapacitet. Den produktionsstruktur som finns vid fabriken i Katrineholm är inte lönsam: - Den typen av produktion vi har i Katrineholm drabbas hårdast av nedgången i telekombranschen, säger Peter Ekström. Flextronics´ kunder ställer också numera krav på lägre priser, vilket gör att företaget tvingas förändra produktionen, säger han. Företagsledningen ska nu förhandla med de fackliga organisationerna om hur avvecklingen av produktionen ska gå till. - Det känns som ett fruktansvärt hårt slag för oss, säger Göran Dahlström, metallfackets klubbordförande. Det är en chock för hela Katrineholm, säger han. De stora varslen berör fabriker som helt är knutna till telekomsidan. Flextronics´ varsel beror bland annat på en allmän nedgång i telekombranschen - marknaden för IT och telekom har varit särskilt svag under de senaste sex månaderna. För att få bättre lönsamhet planerar företaget att flytta produktion från Sverige till låglöneländer, som tex Kina och Mexico, rapporterar Sveriges Radios ekoredaktion. Företaget tillverkar bland annat basstationer för mobiltelefoner åt Ericsson, och arbetar också åt andra telekomföretag. I januari kom beskedet att krisdrabbade Ericsson skulle lägga ut sin mobiltelefontillverkning på Flextronics. De 4000 ericssonanställda som då sades upp såg samarbetet som en chans att behålla jobben. Men sedan har nedgången i telekombranschen fortsatt nedåt och drabbat Flextronics som nu bantar sin personalstyrka. Näringsminister Björn Rosengren säger att han är bekymrad över Flextronics varsel, och att regeringen i kontakt med Ams och länsarbetsnämnderna följer händelseutvecklingen noga för att bedöma vilka ytterligare ambetsmarknadspolitiska insatser som kan bli nödvändiga. Kommunledningen i Katrineholm är tillsammas med länsarbetsnämnden beredd att hjälpa till att hitta ersättningsjobb till de drabbade. Det säger kommunalrådet Marita Bengtsson.