Bli kompis vid komposten

Det finns många sätt at skaffa sig nya vänner, ett kan vara att ha en gemensam kompost. I Umeå bedriver kommunens avfallsbolag Umeva ett projekt, kallat "Kompis", med drygt 350 hushåll. På sex ställen runt om i Umeå komposterar boende sitt matavfall.
"Kompis" erbjuder dom föreningar som är med sänkta taxor och eftersom sopmängden minskar blir det även lägre avgifter för sophämtning. Bostadsrättsföreningen Skogen på Umedalen har investerat i en komposteringsmaskin och på fem år är den betald genom sänkta taxor. På köpet får vi en större gemenskap genom att man träffas mer och dessutom får vi alldeles prima matjord på köpet säger ordföranden Bertil Svensson.