Misslyckad trafiksäkerhet

Trots stora insatser för att minska antalet dödade i trafiken så visar färsk statistik från Vägverket att antalet omkomna i stället ökar. I hela landet har fler än 600 personer omkommit i trafiken under senaste året vilket är det mesta på tio år. Även i Kalmar Län ökar antalet dödsolyckor. Till och med juli månad i år har tretton personer omkommit i länet. Det är två mer än samma tid förra året och en fördubbling under fem år.
Statistiken visar att antalet mötesolyckor minskar i landet. Det kan bero på att allt fler mitträcken placeras längs vägarna.