Trustoråklagaren kräver fängelse

I Trustorrättegången yrkar åklagaren Bo Skarinder på långa fängelsestraff för de tre åtalade. De är åtalade för förskingring, där maximistraffet är 6 års fängelse, samt för trolöshet mot huvudman.
Åklagaren yrkade också på att två av de åtalade, Thomas Jisander och Peter Mattsson, ska häktas eftersom det finns risk att de annars ska undandra sig straffet. Den tredje åtalade, Lord Moyne, bör inte dömas till ett lika långt fängelsestraff som Jisander och Mattsson, anser åklagaren. Försvaret å sin sida hävdar att det är huvudmannen Joachim Posener som ligger bakom Trustoraffären och att han har lurat de andra. Posener befinner sig på okänd ort och kan därför inte åtalas.