Lodjursjakt

Det skjuts för många lodjur i Sverige. Det har EU-kommissionen och miljökommissionär Margot Wallström slagit fast.
I Sverige finns ungefär 1 500 lodjur. Lodjuret är en av de arter som har särskild bevarandestatus i det så kallade habitatdirektivet. Det betyder att det krävs speciella skäl för att få jaga lodjur. EU-kommissionen fastslår att Sverige inte har skäl för att tillåta lodjursjakt utanför renbetesområdena.