Experter oroaa för miljön vid Hallandsås

Miljön på Hallandsås tar skada om inte det avbrutna tunnelbygget snart kan komma igång igen. Det är budskapet i ett brev från experterna i miljögranskningsgruppen för bygget till Vattendomstolen i Växjö.
Miljögranskningsgruppen konstaterar att det nu snart är fem år sedan tunnelbygget stoppades och att risken för miljöskador ökar ju längre tiden går, eftersom åsen fortfarande dräneras på grundvatten. Gruppen består av tre oberoende experter med uppgift att syna tunnelprojektets påverkan på miljön. Gruppen inrättades efter miljöskandalen vid Hallandsås hösten 1997.