Kommuner får inte ta emot flyktingar

83 kommuner i landet tar inte emot några flyktingar. Bland dessa finns både borgerligt styrda och socialdemokratiskt-vänsterstyrda kommuner som vill ta emot flyktingar, men där integrationsverket väljer att inte placera flyktingar.
Vara kommun har inte tagit emot flyktingar sedan början av 1990-talet, säger den moderate kommunstyrelseordföranden Jan-Erik Wallin. – Det är inte så att vi inte vill ta emot flyktingar, utan att vi inte får ta emot. Vi har anmält hos invandrarmyndigheterna ett intresse av att få ta emot flyktingar, men fått beskedet att de inte ser något behov av någon placering hos oss, säger Jan-Erik Wallin i Vara kommun. Av landets 289 kommuner är det 83, som inte tar emot flyktingar. Av dessa är 38 socialdemokratiskt-vänsterstyrda och 30 har borgerligt styre. Resterande 15 styrs av en koalition. Olika förklaringar Förklaringarna till att kommuner inte tar emot flyktingar är inte enhetliga. Flera av de kommuner som Ekot har talat med uppger att de inte har fått någon förfrågan om att ta emot flyktingar eller, som i Varas fall, fått ett nej. Socialdemokratiskt styrda Vännäs i Västerbotten tillhör också de kommuner, som inte tar emot flyktingar. Vi skulle inte säga nej om vi fick möjlighet, säger det socialdemokratiska kommunalrådet Matts Lundgren. Pionjärkommun – Skulle vi få en förfrågan skulle vi ställa upp för att försöka lösa frågan med placering av flyktingar, säger han. Vi var en av pionjärkommunerna i Västerbotten för flyktingmottagning, så vi har en stor erfarenhet och kunskap bland människor som vill jobba ideellt med flyktingsfrågor. – Egentligen har vi allt som behövs för att klara ett flyktingmottagande. Vi har en god arbetsmarknad också, där det behövs arbetskraft, säger Matts Lundgren i Vännäs.
Margita Boström