Alger

Den tjocka sörja av alger som täcker delar av stränderna i Älandsfjärden i Härnösand är ofarliga.
Det visar de prover som tagits av kommunens miljö och hälsoskyddskontor. Det finns dock vissa inslag av farliga alger i sörjan, men den algtypen har inte börjat blomma ännu. Miljö och hälsoskyddskontoret uppmanar folk som bor vid kusten att hålla ögonen öppna efter blommande alger. Börjar dom farliga algerna blomma kan dom slå ut alla andra alger och föröka sig dramatsikt.