Bröstmjölk dödar cancerceller

En speciell komponent i bröstmjölk, döpt till Hamlet, som hittats av forskare i Lund, ska nu för första gången provas i en stor klinisk cancerstudie vid universitetssjukhuset i Lund. Stora förhoppningar ställs till Hamlet, som visat sig kunna ta död på cancerceller, samtidigt som friska celler skonas.

– Det är ju det som är så märkligt. Friska celler brukar ta stryk av olika typer av behandlingar medan tumörcellerna har utvecklats just för att inte dö. Men Hamlet verkar identifiera någon grundläggande dödsmekanism som finns kvar hos tumörceller, och det gör det väldigt intressant, säger Catharina Svanborg, professor i klinisk immunologi vid Lunds Universitet.

De djurförsök som gjorts visar att Hamlet inte tycks ge sig förrän tumören minskat eller helt förstörts. En pågående, ännu opublicerad studie vid Universitetssjukhuset i Lund visar att Hamlet också effektivt dödar tumörceller hos patienter med cancer i urinblåsan.

Forskargruppen i Lund har visat i provrörsförsök att Hamlet dödar 40 olika cancerformer, alltifrån lungcancer till hudcancer, men nu när den stora kliniska studien inleds på patienter börjar man med några få cancerformer.

Även om förhoppningarna nu är stora till en ny effektiv cancerbehandling, så kommer det att dröja innan Hamlet hamnar i en pillerburk.