Politisk oro för Soft Center

Det råder stor oro bland de politiska partierna i Ronneby inför vad som ska hända med it-centret Soft Center i framtiden.
Både ronnebypartet, miljöpartiet och vänsterpartiet utesluter inte att kommunen köper tillbaka lokalerna, en åsikt som delas av kristdemokraterna men som menar att ett köp kan bli aktuellt om Soft Center missköts. Socialdemokraterna säger sig inte ha några planer på ett köp i dagsläget, möjligen om priset på anläggningen sänks radikalt. Moderatena och folkpartiet motsätter sig helt ett kommunalt ägande. Ronneby kommun sålde Soft Center till företaget Wilhelm Sonesson våren 2000. Tidigare har samtliga lokaler på Soft Center varit uthyrda, men idag är nästan 13 procent av lokalerna outhyrda.