8.000 länsbor utan arbete

7 procent eller närmare 8000 västernorrlänningarna var öppet arbetslösa under juli månad.
Det är två procent lägre arbetslöshet än under samma period förra året. Under juni var arbetslösheten lägre. Då noterades en arbetslöshet på 5 procent men den skillnaden är normal för sommarperioden. Drygt 3 procent av den arbetsföra delen av länets befolkning var under förra månaden sysselsatt i någon form av arbetsmarknadsåtgärd så kallat konjukturberoende program.